ผมจัดทำ Blog นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและสะสมพระเครื่อง เครื่องราง จากความรู้ที่ผมมี

ทุกอย่างเกิดจากประสบการณ์และการพูดคุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่าน ส่วนประวัติความเป็นมาต่างๆ ผมพยายามค้นหาให้ได้ความจริงมากที่สุด

พูดจากหัวใจ

กร มกาลาภ